Rzym, Ołtarz Ojczyzny, czyli Altare della Patria

Rzym, Ołtarz Ojczyzny, czyli Altare della Patria

Więcej fotografii na stronach serwisu peregrynacje.pl